تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

لیتیوم بروماید

 

فروش لیتیوم بروماید و مواد شيميايي چيلر جذبي، ليتيوم برومايد كره ای، پايه موليبدات و پايه كرومات و پایه نیترات، ليتيوم هيدروكسايد LIOH ، الكل اكتيل Octyl alcohol  گالن ۴ لیتری ، اسيد هيدروبروميك در شیشه ۲,۵ لیتری، اینهبیتور مولیبدات 20 درصد در گالن ۴ لیتری، اینهبیتور کرومات ۱۰ درصد در گالن ۴ لیتری، اینهبیتور نیترات ۱۰ درصد در گالن ۴ لیتری، آب مقطر ، اسيد دي اسكلر ، مواد خنثی کننده.

همچنین در صورت نیاز به آزمایش محلول لیتیوم بروماید ما پاسخگوی نیازتان خواهیم بود.

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945