تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

برخی سوابق تعمیرات اساسی دستگاه ها

 
 

لیست ماشین های راه اندازی شده

ردیف

نام دستگاه

مدل دستگاه

تعداد

نام پروژه(کارفرما)

تاریخ راه اندازی

1

چیلراسکروآب خنک گری

LSBLG300

1

آقای دوست محمدی-سعادت آباد

1394/06/17

2

چیلراسکروآب خنک هیتاچی

RCUP80WHYZ

1

آقای ملااکبری

1393/07/27

3

چیلرجذبی هیتاچی کوآلا

HAU100EX

1

صندوق بازنشستگی-توانیر

1392/05/27

4

دیگ ویزمن مشعل ریلو

VITO100-RS38

1

آقای هنری-زعفرانیه

1392/06/06

5

چیلر اسکروآب خنک هیتاچی

RCUP171WUZ

2

برج کالج-اتوبان ارتش

1392/05/31

6

چیلر اسکروآب خنک هیتاچی

RCUP101WUZ

1

ساختمان ام اس آی

1392/06/16

7

چیلر اسکروآب خنک گری

LSBLG 300

1

آقای تربیت-فرمانیه

1392/06/24

8

چیلر اسکرو آب خنک هیتاچی

RCUP128WUZ

2

اتاق بازرگانی-طا لقانی

1392/03/18

9

چیلر جذبی هیتاچی

HAU CGN 240 VI

2

مجتمع ابن سینا-بهارستان

1392/03/22

10

چیلر جذبی هیتاچی

HAU CGN 280 VI

1

پردیس تئاتر-خاوران

132/04/15

11

چیلر جذبی هیتاچی

HAU CGN 180 VI

1

مجتمع نگین فارس -شیراز

1392/04/18

12

چیلر جذبی  هیتاچی کوالا

HAU 100 EXI

1

آقای داوودی-شیخ بهایی شمالی

1392/04/17

13

چیلر جذبی هیتاچی

HAU CGN 180 VI

1

جامعه القران-قم

 

14

چیلر هوا خنک هیتاچی

RCUP 90 ATUZ

3

ساختمان شرکت گاز-بوشهر

1392/07/28

15

دیگ ویزمن مشعل ریلو

VITO100-BS4

2

آقای بشری-خیابان کردستان

1392/09/17

16

چیلر هوا خنک یونیفلر

ERAF1221A

3

سامانه گستر امین-ضفر

1392/12/25

17

دیگ  ویزمن -مشعل ریلو

VITOPLEX 100-RS 38

2

آقای جهانیان-جردن

1392/08/11

18

چیلر هوایی گری

LSQ65

1

آقای ولیان-شهرک غرب

1392/08/13

19

دیگ ویزمن  - مشعل ریلو

VITOPLEX100-RS38

1

آقای مشایخ پور-پل رومی

1392/08/15

20

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 34WUZ

1

اقای بطحایی-قیطریه

1393/05/20

21

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP101WUZ

2

برج نگار-انتهای همت غرب

1393/05/20

22

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP40WHYZ

1

آقای سیفی-خیابان فرشته

1393/05/22

23

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP60WHYZ

1

آقای هاشم پور-دیباجی

1393/07/02

24

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 67 WUZ

1

آقای شهیدی-فرمانیه

139/07/09

25

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP50WHYZ

1

بانک صادرات-15 خرداد

1393/02/10

26

چیلر جذبی هیتاچی

HAU CGN 210 VI

2

برج سماء-انتهای همت غرب

1393/04/03

27

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 67 WUZ

1

آقای رضایی-پاسدارن

1393/03/05

28

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP60WHYZ

1

فرش خاطره-هفت تیر

1393/02/28

29

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 60 WUZ

1

آقای حاجی بابایی-محمودیه

1393/02/27

30

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP100 WHYZ

2

آقای عابدی-آجودانیه

1393/02/22

31

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 67 WUZ

2

آقای جهانیان-جردن

1393/02/14

32

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP150WHYZ

2

آقای بهاری- ولنجک

139/07/20

33

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 67 WUZ

1

درمان یاب دارو-کردستان

1393/02/08

34

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 60WHYZ

1

آقای جعفری-دروس

139/02/17

35

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 120SYCZ

1

برج گردون -نواب

1393/04/22

36

چیلر جذبی  هیتاچی

HAU CGN280 VI

2

ساختمان مرکزی تات-جنب مسجد الرسول

1393/06/31

37

چیلر جذبی یازاکی

CHK 60

1

آقای یاکوبیانس-خیابان شیراز شمالی

1393/06/02

38

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 128 WUZ

1

پارک فن اوری  پردیس-شرکت نوسا

1393/02/02

39

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 51 WUZ

1

پارک فن آوری پردیس-شرکت میم دارو

1393/04/07

40

چیلر جذبی هیتاچی

HAU CGN 120 VI

1

تکنو آجر-فرمانیه

 

41

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 85 WUZ

2

هتل الوند

1393/04/01

42

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP101WUZ

1

آقای امینیان-فرمانیه

1393/01/17

43

چیلر جذبی یازاکی

CHK80

1

آقای سده زاده-سعادت آباد

1393/03/15

44

چیلر جذبی هیتاچی

HAUCGN180 VI

1

آقای تاج بخش-ولنجک

139304/08

45

چیلر جذبی یازاکی

CHK100

2

جهاد خانه سازی ارومیه

1394/05/13

46

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 34WUZ

1

آقای نادری-زعفرانیه

1394/05/25

47

چیلر تراکمی اسکرو گری-فلودد

LSBLG300

1

آقای دوست محمدی-سعادت آباد

1394/06/17

48

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP43WUZ

1

آقای مصطفوی-اندرزگو

1394/03/26

49

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP85 WUZ

1

آقای لجمیری-سعادت آباد

1394/03/19

50

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP6WUZ

1

آقای بابایی-سعادت آباد

1394/07/11

51

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP85 WUZ

1

آقای زارعی-سعادت آباد

1394/07/07

52

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCU40WHYZ

1

آقای زمانی-خیابان فرشته

1394/07/14

53

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCU100WHYZ

1

شرکت دانش سنج-جردن

1394/02/20

54

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP151WUZ

1

آقای فلاح-نیاوران

1394/2/23

55

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 51 WUZ

1

آقای سعدی-خیابان فرشته

1394/03/06

56

چیلر تراکمی اسکرو هیتا چی

RCUP 101 WUZ

3

مجتمع کامپیوتری شمرون-دزا شیب

1394/03/08

57

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP60WHYZ

1

آقای کلینی-نیاوران

1394/03/01

58

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP60WHYZ

1

آقای افشار-محمودیه

1394/02/31

59

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP67WUZ

1

آقای رجبی-سعادت آباد

1394/01/29

60

چیلر تراکمی اسکرو گری-فلودد

LSBLG300

1

آقای محسنی پور-دروس

1394/01/24

61

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP151 WUZ

1

آقای اذکایی-پل رومی

1394/03/01

62

چیلر تراکمی اسکرو گری-هوا خنک کن

LSBLG860MH

2

پردیس کیش

1395/04/02

63

چیلر تراکمی اسکرو-هیتاچی

RCUP101 WUZ

2

بیمارستان بهمن

1395/04/23

64

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP67WUZ

1

مهندس خدایاری-نیاوران

1395/0405

65

چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک- گری

LSQ 65

1

آقای خبازان-خیابان شیراز

1395/04/05

66

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP51WUZ

1

آقای ارجمندی-افریقا

1395/03/08

67

چیلر تراکمی اسکرو هوا خنک کن

RCUP90 ATUZ

2

آقای مهاجرانی-شریعتی

1395/03/25

68

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 120WHYZ

1

آقای آیتی-نیاوران

1395/03/09

69

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 34 WUZ

1

آقای لاجوردی-تجریش

1395/03/05

70

چیلر تراکمی اسکروهیتاچی- هوا خنک کن

RCUP135ATUZ

2

پروژه نفیس مولوی

1395/02/08

71

چیلر جذبی یازاکی

CH-MG 150

1

ساختمان سپید کوه-زعفرانیه

1395/02/20

72

چیلر تراکمی اسکرو گری

LSBLG480 H-M

2

مجتمع 67 واحدی الیزه-فیضیه

1395/02/30

73

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP67 WUZ

1

آقای نیک روش-زعفرانیه

1395/02/30

74

چیلر جذبی یازاکی

CHK 60

1

آقای سلیمی-ازگل

1395/02/07

75

چیلر تراکمی هیتاچی

RCUP 67 WUZ

1

آقای مجتهد زاده-الهیه

1395/02/26

76

چیلر تراکمی اسکرو هیتاچی

RCUP 67 WUZ

1

پروژه مراثی-گلستان شمالی

1395/02/25

77

چیلر جذبی یازاکی

CHK60

1

شکت خدمات بیمه امین پارسیان-خیابان گاندی

1395/07/28

78

چیلر جذبی شعله مستقیم هیتاچی

HAU CGN 210 VI

2

سرمایه گذازی سپه-خیابان قائم مقام

1395/07/18

 

 

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945