تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

حمايت مجلس از پیشرفت انرژي هاي نو در کشور

نامه الکترونیک چاپ PDF
 
 
پارسا- عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که ايجاد زيرساخت ها و امکانات لازم براي بهره برداري از انرژي خورشيدي از جمله وظايف و تکاليف دولت است، گفت : مجلس آمادگي دارد هر قانون و مجوزي که دولت در اين زمينه نياز داشته باشد، تامين کند تا شرايط براي توسعه و استفاده از انرژي هاي نو مهيا شود.
 حسين نجابت افزود : برنامه پنجم توسعه تاکيد دارد سهم استفاده از انرژي هاي نو در مقايسه با ديگر انرژي ها در کشور بايد به بيش از 4 درصد برسد، براين اساس دولت بايد با اتخاذ راهکارهاي مناسب از جمله ايجاد زيرساخت ها و امکانات لازم براي بهره برداري از انرژي هاي تجديد پذيرمصرانه به دنبال تحقق اين هدف تعيين شده در برنامه پنجم باشد.وي با اشاره به برگزاري 2 جلسه در کميسيون انرژي مجلس درباره استفاده از انرژي هاي نو، تصريح کرد: در اين 2جلسه بر ضرورت استفاده هرچه بيشتر از انرژي هاي نو به ويژه انرژي خورشيدي تاکيد شده است ومجلس آمادگي دارد هر قانون و مجوزي که دولت در اين زمينه نياز داشته باشد، تامين کند تا شرايط براي استفاده از انرژي هاي نو مهيا شود.
نجابت در ادامه با اشاره به وجود 2 ايستگاه کوچک توليد برق از انرژي خورشيدي در کشور، گفت: هنوز به طور جدي وارد توليد برق از انرژي خورشيدي نشده ايم و در اين زمينه از واردات بهره مي گيريم.بايد امکانات لازم در کشور فراهم شود تا بخش خصوصي به راحتي وارد اين عرصه شود و برق مورد نياز را تامين کند.
عضو کميسيون انرژي مجلس چالش اصلي کشور در استفاده از انرژي خورشيدي را مقرون به صرفه نبودن آن دانست و تاکيد کرد: دولت بايد با مديريت صحيح و برنامه ريزي، توليد برق از انرژي خورشيدي را براي بخش خصوصي جذاب کند.وي با تاکيد بر اين که وجود ذخاير نفت و گاز مانع انديشيدن دولت ها به استفاده از ديگر منابع انرژي شده است، افزود: از آنجا که استفاده از انرژي خورشيدي در ديگر کشورها رواج دارد، در ايران نيز بايد به دنبال بهره گيري از اين منابع باشيم.نماينده مردم تهران در مجلس اختصاص تسهيلات به توليدکنندگان برق از سوي دولت را گامي مثبت ارزيابي کرد و گفت :دولت بايد تمام دستگاه هاي اجرايي را به سمت استفاده بيشتر از انرژي هاي نو هدايت کند.
 
 
 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945