تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

لوله های گرم

این نوع مبدل ها از مجموعه ای از لوله ها تشکیل شده است که به درون گازهای گرم احتراق امتداد پیدا می کنند. این لوله ها در مسیها و کانال های مشخصی قرار دارند. هر کدام از این لوله ها دارای اجزاییبرای عایق بندی هستند که به شکل یک فتیله حلقوی می باشد، ضمن آنکه در داخل لوله ها سیال مخصوصی جریان دارد.

گرمای جذب شده از گازهای گرم خروجی باعث تبخیر سیال داخل لوله ها شده و بخار در مرکز لوله ها جمع می شود. سپس این بخار، گرمای نهان تبخیر را به انتهای سرد لوله ی گرم، جایی که بخار در آنجا کندانس شده و گرمای خود را از دست می دهد، منتقل می کند. این مایع کندانس شده بر اثر خاصیت مویینگی یا جاذبه به انتهای گرم لوله جایی که در آنجا مجددا وارد سیکل می شود، منتقل می شود.

http://www.omranenergy.com/images/stories/heat-pipe.gif

چهار مورد از مزایای این نوع مبدل حرارتی به شرح زیر می باشد:

  1. اندازه کوچکی دارند.
  2. مشکلات آلودگی ندارند.
  3. برای کار نیاز به انرژی خارجی ندارند.
  4. هیچ قطعه متحرکی ندارند.
 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945