تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

پیش گرمایش و رطوبت زدایی گاز

برای پیش گرم کردن گازهای ورودی (بعضی اوقات تحت عنوان گاز بهبود یافته از آن نام برده می شود)، گازها از کوره به سمت بخش ورودی هدایت می شوند. این کار به کمک مجاری هدایت کننده صورت می گیرد و با امتداد دادن کوره انجام می پذیرد.

بحث اقتصادی در مورد پیش گرم کردن گاز، وابسته به شکل هندسی کوره می باشد. هزینه سرمایه گذاری اولیه برای نصب مجاری هدایت کننده و یا گسترده تر کردن کوره ممکن است زیاد باشد، اما در عوضهزینه نگهداری بعدی آن بسیار کاهش می یابد. از نظر بازدهی سیستم های گاز پیش گرم شده با سیستم های هوای احتراق پیش گرم شده برابری می کنند. مزیت گاز پیش گرم شده در هزینه پایین تعمیرات و نگهداری آن است در حالی که در هوای احتراق پیش گرم شده مزیت مهم هزینه پایین سرمایه گذاری اولیه است.

 


 

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945