تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

پیش گرمایش سوخت

ایده آل ترین حالت در کوره ها و دیگ ها آنست که محصولات حاصل از احتراق تمام انرژی خود را  تبادل نموده و با دمایی برابر با دمای هوای ورودی به مشعل ازدودکش خارج گردد . هرچه دمای دود خروجی از دودکش کاهش یابد باعث افزایش راندمان خواهد شد . ولی اغلب در صنایع محصولات حاصل از احتراق با دما و دبی بسیار بالایی از طریق دود کش ها خارج میگردد در صورتی که این گازهای داغ حاصل از احتراق از پتانسیل بالای انرژی برخوردار می باشند .

یکی از روشهای موثر استفاده از انرژی دود خروجی از اگزوز استفاده از این گرما جهت پیش گرمایش سوخت می باشد.

در فرایند احتراق سوخت با دمای محیط وارد محفظه احتراق شده و مقداری از گرمای محفظه احتراق را جذب نموده و به دمای داخل کوره می رسد . با پیش گرمایش سوخت در واقع میزان جذب حرارت محفظه احتراق به وسیله سوخت به شدت کاهش یافته و کمک شایانی به افزایش راندمان سیستم و کاهش مصرف انرژی می نماید. البته پیش گرمایش هوای احتراق به دلیل حجم زیادترهوای احتراق نسبت به سوخت موثرتر  می باشد.

 

 

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945