تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

سيستم ذخيره سازي سرمايي Thermal Storage

 

اين سيستم يك روش بسيار موثر در كاهش بيشينه بار مصرفي در پروژه ها بوده و ميزان ديماند را به صورت موثر كاهش مي دهد. پيك سايي و اصلاح نمودار منحني بار روزانه در ساعات اوج مصرف از خواص اين سيستم مي باشد. در اين روش چيلر در ساعات كم باري با ظرفيت كامل استارت شده و سرمايش ايجاد شده در گلوله هاي يخي در تانك مربوطه ذخيره مي گردد. بدين ترتيب در ساعات اوج مصرف چيلر خاموش و سرمايش مورد نياز از طريق سرمايش ذخيره شده تامين مي گردد.

كاربردها:

کلیه سالن هاي ورزشي، مدارس ، سينما ها ، سالن های همایش ، مساجد بزرگ، كارخانجاتي كه تبريد مرتبط با پروسه توليد دارند، مكان هايي با بار لحظه اي بالا، مناطقي با هزينه ديماند بالا، پروژه هايي كه محدوديت خريد انشعاب برق دارد و خيلي موارد ديگر

مزایا:

-         انتقال مصرف برق چيلر به زمان كم باري ، اصلاح منحني بار و كاهش ديماند مصرف برق پروژه

-         كوچك تر شدن ظرفيت چيلرها و برج هاي خنك كننده ، کاهش حجم تاسیسات مرکزی و لوله کشی 

-         كوچك تر شدن تجهيزات الكتريكي ، كاهش مصرف برق و هزينه هاي مربوط به آن

-         افزايش ضريب عملكرد چيلرها به علت انتنقال ساعت كار آنها به شب هنگام و کارکرد در حالت بار كامل

-         ايده آل جهت پروژه هايي كه نياز به افزايش سيستم برودت دارند

-         ايده آل جهت پروژه هاي District Cooling

-         بازگشت سريع سرمايه

 

 

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945