تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

بهینه سازی كمپرسورها

 
هواي فشرده يكي از يوتيليتي هاي رايج مورد استفاده در فرآيندهاي صنعتي بوده و سهم بسزايي را در هزينه عملياتي تاسيسات ساخت و توليد بخود اختصاص مي دهد. در توليد هواي فشرده، انرژي مورد استفاده انرژي الكتريكي است. متاسفانه، بدلايل: نشت هواي فشرده، انتخاب نامناسب كمپرسورها، مصرف ناصحيح هواي فشرده و كنترل ضعيف روي سيستم هواي فشرده، اغلب سيستم هاي هواي فشرده داراي بازدهي پايين هستند.
هواي فشرده عموماً در يك سيستم مركزي توليد مي شود و سپس به محلهاي مختلف با كاربردهاي متفاوت توزيع ميگردد. كلاً، يك سيستم هواي فشرده شامل چندين جزء به قرار زير است: 
1. يك يا چند كمپرسور كه به يك محرك متصل هستند. اين محرك مي تواند يك موتور الكتريكي باشد.
2. يك سيستم توزيع با لوله كشي ها، شيرها، تنظيم كننده ها و كنترل ها كه اين سيستم تجهيزات مختلف مصرف كننده هواي فشرده را تغذيه مي كند.
3. ساير تجهيزات مانند دريافت كنده ها، خشك كن ها، صافي ها (فيلتر ها) و مخازن هواي فشرده
بازدهي كلي يك سيستم هواي فشرده وابسته به سه مرحله است: مراحل توليد، توزيع و بكارگيري يا استفاده.
 

 
معيار دسته بندي انواع كمپرسورها
با توجه به ميزان فشار كاري و مقدار مصرف مورد نياز هر كارگاه، كمپرسورها را از نظر ساختمان داخلي به انواع مختلفي دسته بندي مي كنند. معيار اين دسته بندي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم بندي كرد:

گروه اول

كمپرسورهايي هستند كه داراي آهنگ حجمي كم و فشار زياد هستند. اين گروه بر اساس حبس هوا در يك فضاي محدود و كوچك كردن فضاي موجود و به تبع آن  بالا رفتن فشارعمل مي كنند. كمپرسورهاي پيستوني از موارد پر مصرف اين گروه هستند.

گروه دوم

كمپرسورهايي هستند كه داراي آهنگ حجمي زياد و فشار كمترند. اين گروه نيز براساس قانون عمومي سيالات و مكش سيال عمل مي كنند. اين نوع كمپرسورها هوا را از يك جهت مكيده و از جهت ديگر با شتاب خارج مي كنند. با توجه به استفاده هوا با آهنگ حجمي بسيار بالا در توربين گاز، كمپرسور آن از اين گروه است.

 

انواع كمپرسورها

الف- كمپرسورهاي جابجايي

اين نوع از كمپر سورها يك مقدار معيني از هوا را در مدت معيني از زمان در يك سيلندر جذب مي كند. اين سيستم حجم هوا را كاسته و آن را فشرده مي سازد. پس از اين فشرده سازي، هوا كه فشار آن بالا رفته تخليه مي گردد. اين نوع كمپرسورها به چهار گونه يا طبقه تقسيم بندي مي شود.

1. كمپرسورهاي با پيستونهاي رفت و برگشتي

2. كمپرسورهاي چرخان

3. كمپرسورهاي پيچشي

4. كمپرسورهاي ديافراگمي

ب- كمپرسورهاي ديناميكي

گمپرسورهاي ديناميكي بطور پيوسته هوا را مكيده و سپس سرعت جريان هوا را افزايش مي دهد. اين افزايش سرعت به منزله افزايش انرژي جنبشي هواست. هنگامي كه سرعت جريان هوا در سيستم توزيع شروع به كاهش مي نمايد، انرژي جنبشي شروع به تبديل شدن به انرژي فشاري مي كند. بقيه انرژي جنبشي كه تبديل به انرژي فشاري نشده است تبديل به انرژي حرارتي مي شود. خنك سازي از ضروريات اين نوع از كمپرسورهاست.

ج- توربو كمپرسورها

اين نوع از كمپرسورها بر دو نوع كمپرسورهاي گريز از مركز و محوري مي باشد. از اين كمپرسورها عموماً در صنايع .و فرآيندهاي شيميايي، كارخانجات فولاد، پالايشگاهها و پتروشيمي ها و سيستمهاي انتقال سيال كه به جريان بسيار بالاي هوا نياز دارند استفاده مي كنند.

 
 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945