تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ممیری انرژی در صنعت

شرکت مهندسی اسوه عمران انرژی با عنایت به سوابق ارزنده ای که در خصوص پروژه های ممیزی انرژی در صنعت دارد و همچنین با توجه به دارا بودن پرسنل مجرب و آموزش دیده آمادگی خود را جهت ارائه خدمات ممیزی انرژی در صنایع اعلام می دارد. برخی از اقداماتی كه در مراحل مختلف ممیزی انرژی در بخشهای صنعتی انجام میشود عبارتند از:

۱- انجام مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات در خصوص مصرف حاملهای انرژی (دو سال گذشته)
تحلیل میزان مصرف انرژی و ارزیابی اقتصادی آن
بررسی و مطالعه شبكه برق ،گاز و...و تعیین ساختار مصرف انرژی به همراه نحوه توزیع آن
تقسیم بندی بخش های مختلف كارخانه و فهرست تجهیزات هر بخش
دسته بندی تجهیزات و تاسیسات و ماشین آلات از نظر میزان مصرف انرژی
تهیه لیست اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز در جهت تعیین و محاسبه مصارف انرژی و تعیین محل نصب مناسب تجهیزات اندازه گیری


۲- اندازه گیری ها و انجام ممیزی

نصب تجهیزات اندازه گیری (از جمله ثبات بار و اندازه گیری انرژی الكتریكی مصرفی در واحدهای مختلف با هدف تعیین مقدار مصرف در واحدهای اصلی و جانبی )
اندازه گیری جریانهای انرژی الكتریكی (ولتاژ،جریان،ضریب توان ،توان اكتیو ،راكتیو و توان ظاهری) در المانهای مصرف كننده انرژی الكتریكی
اندازه گیری /محاسبه جریان سوخت
اخذ اطلاعات میزان تولید در دوره های اندازه گیری
اندازه گیری جریانهای جرمی و انجام موازنه ها ی جرم وانرژی
تعیین شاخصهای مصرف و شدت انرژی و مقایسه با استانداردهای موجود
مطالعات اولیه در مورد طرح های توسعه كارخانه و انجام پیش بینی های مقدماتی در این خصوص


۳- تحلیل و ارائه راهكارها و ارزیابی اقتصادی طرحها

شناسایی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه مصرف انرژی برق و تعیین پتانسیل های موجود جهت صرفه جویی انرژی
ارائه طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی الكتریكی
ارائه پیشنهاد عملی در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی به تفكیك اقدامات كم هزینه و پرهزینه
تحلیل و بررسی فنی و اقتصادی هر یك از فرصت های معرفی شده و محاسبه دوره و نرخ بازگشت سرمایه
تدوین طرح ها وبرنامه های صرفه جویی انرژی در دوره های كوتاه مدت و میان مدت و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تدوین استراتژی بلند مدت

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945