تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

سیستم های آبی - هوایی

معرفی:

این سیتم ها در واقع ترکیبی از سیستم های آبی و هوایی تهویه مطبوع می باشد. بیشتر در این سیستم ها با استفاده از سیستم های هوایی ، هوای تازه به وسیله یک هواساز مرکزی گرم و یا سرد می شود و جهت جبران بارهای حرارتی و برودتی فضای مورد نظر از سیستم های آبی استفاده می شود. در این سیستم هوای تازه سرد یا گرم از یک از یک سو و آب گرم و سرد از سوی دیگر وارد ترمینال مستقر در اتاق می شود.

به عنوان مثال می توان برای تامین بارهای برودتی و حرارتی فضاها از سیستم فن کویل یا سامانه های سقف سرد و یا سیستم های آبی دیگر و برای تامین بار هوای تازه از سیستم هواساز استفاده نمود. 

سیستم های آبی هوایی شامل موارد زیر می باشد :

1-      سیتم آبی – هوایی فن کویل

2-      واحد های القایی

 


 

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945