تاسیسات حرارت، برودت، تهویه مطبوع و انرژی

شرکت عمران انرژی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

برآورد توجیهی اقتصادی سیستمهای تهویه EHP و GHP

 

مقایسه محاسباتی ذیل به جهت توجیه اقتصادی سیستمهای GHP (دستگاههای تهویه مطبوع گازسوز) بر سیستمهای EHP (دستگاههای تهویه مطبوع با موتور الکتریکی) انجام شده است . لذا انتخاب دستگاه EHP نامبرده و با مشخصات ذیل صرفاً به عنوان یک نمونه گیری آماری با ظرفیت مشابه می باشد .

با توجه به تعرفه برق ، شرکت برق ؛ مقایسه ای خواهیم داشت بین دو سیستم  با ظرفیت 180000 btu/h و مدل TGMP20HP معادل ظرفیت 240000 btu/h  یک سیستم جی اچ پی، در شرایط زمانی یکسان به شرح ذیل می باشد :

 

مدت کارکرد هر دستگاه : 24 ساعت

مدت کارکرد کمپرسور : 18 ساعت

 

میزان مصرف برق در سیستم  VRF ، 28 کیلو وات و میزان مصرف برق در سیستم GHP ، 29/1 کیلو وات می باشد ؛ لذا با توجه به موارد فوق میزان مصرف برق ماهانه VRF به این صورت محاسبه می گردد .

 

 ساعت کارکرد  مصرف دستگاه  = مصرف روزانه

18  28 =  504 کیلو وات

 

مصرف روزانه دستگاه  30 روز = مصرف ماهانه دستگاه

504  30  = 15120  کیلو وات در ماه

 

 لازم به ذکر است که این میزان مصرف ، طبق تعرفه شرکت برق ، بیش از حد مجاز مصرف بوده و در نتیجه بهای ریالی برق مصرفی به صورت تصاعدی محاسبه می گردد

 

 

حال با فرض اینکه 18 ساعت کار کمپرسور VRF به طور مساوی در زمان های اوج بار ، میان بار و کم بار صورت پذیرفته باشد ( هر کدام 6 ساعت ) ، هزینه برق مصرفی به صورت ذیل محاسبه می گردد :

 

( تعرفه کم باری * ساعت کارکرد *مصرف دستگاه )

 +( تعرفه میان بار * ساعت کارکرد * مصرف دستگاه)

+(تعرفه اوج بار * مصرف دستگاه) = ( هزینه های مصرف برق دستگاه VRF)

 

(151 * 6 * 28 ) +

 ( 605 * 6 * 28 ) +

 ( 1512 * 6 * 28) = 381024 ريال

 

      در نتیجه :

هزینه مصرف ماهانه برق دستگاه VRF

 30 * 381024 = 11430720 ريال

 

 

همین محاسبه در مورد دستگاه های GHP شرکت آرامین با ظرفیت و کارکرد مشابه به شرح ذیل خواهد بود:

 

ساعت کارکرد *  مصرف  دستگاه = مصرف روزانه دستگاه

18 * 29/1 = 22 /23  کیلووات

 

مصرف روزانه دستگاه  * 30 روز = مصرف ماهانه دستگاه

22/23 * 30 = 6/696  کیلو وات در ماه

 

 تعرفه برق تک فاز * مصرف برق ماهانه = هزینه مصرف ماهانه دستگاه GHP

6/696 * 300 = 208980 ريال

 

طریقه محاسبه مصرف گاز دستگاه  GHP(20HP)  :

        

 

           انتخاب X بنا به نوع گاز مصرفی ذیل خواهد بود :

گاز طبیعی

8124

 

X=

گاز مایع

11066

 

با در نظر گرفتن مصرف سوخت گاز  39/8 = 20HP کیلووات

 

مصرف گاز   8124 / ( 8/39* 860)  = 214/4     M3.N/hr

 

ساعات کارکرد مصرف گاز در روز  214/4 / 18 = 84/75 M3.N/hr

 

 

 

 

 

 

میزان مصرف گاز روزانه

 84/75 * 80 = 2/6067   ريال

 

 میزان مصرف گاز در ماه 

 16/6068 * 30 =  182016    ريال

 

 

هزینه مصرف برق + هزینه مصرف گاز = هزینه کلی دستگاه GHP

 

208980 + 182016 = 390996 ريال

 

 در نتیجه خواهیم داشت :

 

390996 ريال

GHP =20 HP-AXGP4501D1-N(240000)

11430720 ريال

AO90TPBMP(180000 btu/h)* EHP=VRF – 2

 

درصد صرفه جویی در مصرف برق و هزینه  95%  مشابه الکتریکی خواهد بود .

 هزینه مصرف برق بعد از دوسال برای سیستم  EHP  :

 

24) = 274337280 R * VRF =(11430720 

 

هزینه مصرف برق بعد از دو سال برای سیستم GHP  :

*24) = 9384600 R    20HP =(390996 

 

 

 با ما تماس بگیرید، یقینا هر آنچه در توان داشته باشیم با سخاوت در طبق اخلاص خواهیم گذاشت

تلفن و دورنگار: 02188866945